Vergunningen

Hieronder treft u nadere informatie aan over de diverse vergunningen en producten die verkrijgbaar zijn via de AWHB. 

Tarieven voor 2024 tot 1 januari 2025

Lidmaatschap AWHB (VISpas) € 40,00*
Extra VISpas
€ 18,50*
Lidmaatschap t/m 13 jaar (JeugdVISpas)
€ 17,00*
AWHB Jeugdvergunning t/m 13 jaar
Gratis
Derde Hengelvergunning & Nachtvissen Vinkeveen
€ 45,00
Abonnement Het Visblad
€ 11,50

* Prijs is incl. €5,00 administratiekosten 

NB. Voor een extra Vispas betaalt u € 18,50 als u bestelt via VISpas online.
Bestelt u via een andere weg (waarna u een VBL ontvangt), dan zijn de kosten €40,00 en dient u zelf een deel van hetgeen u bij ons heeft betaald, terug te vorderen bij Sportvisserij Nederland.
Zie hiervoor http://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/contact/?page=dubbele_afdracht
U blijft lid tot wederopzegging.  

Voor bestellingen uit het buitenland wordt €2,95 verzendkosten gerekend.

Betalingen dienen uiterlijk 1 maart van het betreffende VISpas-jaar voldaan te zijn.


Toelichting op de verschillende vergunningen 


VISpas
Dit is voor iedereen vanaf 14 jaar het bewijs van lidmaatschap van de AWHB.
Hiermee kunt u met 2 hengels vissen met alle aassoorten in zowel de wateren van de AWHB (plaatselijke lijst), als in veel landelijke wateren (landelijke lijst).
Kosten € 40,00 (incl. €5,00 administratiekosten)

JeugdVISpas
Dit is een gewone Vispas, maar dan voor jeugdleden tot en met 13 jaar.
Hiermee kan met 2 hengels en alle toegestane aassoorten worden gevist.
Houders van de JeugdVispas hebben geen jeugdvergunning (zie hieronder) meer nodig.
Kosten € 17,00 (incl. € 5,00 administratiekosten)

Extra VISpas
Voor diegenen die ook reeds elders lid zijn en in die hoedanigheid reeds een VISpas hebben, maar die daarnaast ook lid willen worden van de AWHB (i.v.m. onze plaatselijke lijst).
Als de Extra VISpas online besteld wordt, controleert Sportvisserij Nederland bij aanmelding gelijk of u elders hoofdlid bent. De afdracht wordt dan gelijk ingehouden en u betaalt €18,50.
Besteld u rechtstreeks bij de AWHB dan betaalt u €40,00 en dient u de afdracht zelf terug te vorderen bij Sportvisserij Nederland. Zie hiervoor www.sportvisserijnederland.nl  
Kosten € 18,50 (incl. €5,00 administratiekosten)

MeeVistoestemming
De Meevistoestemming is een schriftelijke toestemming voor één persoon om één dag gratis mee te mogen vissen met een VISpashouder in een water in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren. VISpashouders kunnen aldus familie, vrienden of kennissen die interesse tonen gratis een dag meenemen om kennis te maken met het vissen.
Bestellen kan via www.meevistoestemming.nl

AWHB Jeugdvergunning
Jeugdleden t/m 13 jaar die met 1 gewone hengel willen vissen in de wateren van de AWHB, kunnen gratis lid worden via onze website met de Online Jeugdvergunning.
Voor de jeugd worden ook activiteiten georganiseerd, zie onze website of mail naar jeugd@awhb.nl.
Gratis

Toestemmingen algemeen
- Derdehengeltoestemming € 10,00
- NachtVIStoestemming € 25,00
Via VispasOnline te bestellen.

Derde Hengelvergunning & nachtvissen Vinkeveen*)
Optie naast de Vispas. De AWHB geeft voor het kapervissen op de Vinkeveense Plassen een derde hengelvergunning uit, incl. jaarrond nachtvissen in dit water. Alleen geldig in combinatie met een AWHB-Vispas.
Kosten € 45,00

*) Op de Vinkeveense Plassen is zonder deze extra vergunning het nachtvissen NIET toegestaan. Dus nachtvissen (vanaf 2 uur na zonsondergang tot 1 uur voor zonsopgang) is op de Vinkeveense plassen alleen mogelijk voor de houders van deze Derde Hengel cq Nachtvisvergunning van de AWHB.

Derde Hengelvergunning en Nachtontheffing Vinkeveen - weekvergunning
Deze vergunning is één week geldig en alleen te koop via onze verkooppunten in Vinkeveen.
Kosten € 15,00 

Vergunning Amsterdam-Rijnkanaal
In een zeer beperkte oplage heeft de AWHB vergunningen beschikbaar om in het Amsterdam-Rijnkanaal te vissen tussen de Spoorbrug van Weesp en het IJ / de voormalige Oranjesluizen (dit betreft water van de AHV). Let wel: het is niet toegestaan in aftakkingen van het Amsterdam-Rijnkanaal of inhammen binnen dit traject te vissen.
De vergunning kan alleen door leden van de AWHB aangevraagd worden bij de ledenadministratie (ledenadm@awhb.nl) 
Kosten € 12,50

Weekvergunning Stadsgebied Weesp
Speciaal voor de mensen die kort verblijven in Weesp. Hiermee heeft u de mogelijkheid om met maximaal 2 hengels (vaste stok) en toegestane aassoorten te vissen in de wateren van het stadsgebied Weesp.
U haalt de weekvergunning bij onze verkooppunten in Weesp: Europart "Het Onderdelenhuis" en Black & White.
Kosten € 10,00

Visblad Sportvisserij Nederland
Kosten € 11,50

Bewijs lidmaatschap AWHB & plaatselijke lijst viswateren
Het bewijs van lidmaatschap en de plaatselijke lijst van viswateren kunt u hier downloaden: