Verantwoord vissen

Vissen zijn levende dieren en sportvissers hebben een grote zorg en waardering voor de vis. Bezien vanuit het welzijn van de vis behoort het derhalve vanzelfsprekend te zijn dat sportvissers zorgvuldig omgaan met de vis om verwondingen en stress zo veel mogelijk te voorkomen. Binnen de sportvisserij is dit al jaren een zeer belangrijk thema van voorlichting. Daarbij is het verantwoord omgaan met de vis tegenwoordig zeer wezenlijk voor de maatschappelijke acceptatie van de sportvisserij. 

Wetten en regels

Als sportvisser krijg je te maken met een aantal wetten en regels, bijvoorbeeld op het gebied van vereiste visdocumenten. Maar ook op het gebied van gesloten tijd aas- en vissoorten, minimummaten vissoorten en beschermde vissen. Indien je je niet aan deze regels houdt, kan dat een boete opleveren. Hierbij wordt ook samengewerkt met partijen als de NVWA, politie en Staatsbosbeheer
Alle actuele regels, gedragscodes en boetebedragen vind je op de site van Sportvisserij Nederland
BOA’s van Sportvisserij Midwest Nederland en onze verenigingscontroleurs voeren controles uit. Wil je zelf controleur worden voor onze vereniging? Meld je dan gerust aan als vrijwilliger! 

Viswateren

Met de VISpas mag je in veel wateren in Nederland vissen. In de VISplanner (app) kun je zien waar je mag vissen en of er specifieke regels op dat water gelden. In de Visplanner staan tevens de gedragsregels waar iedere sportvisser zich aan dient te houden.

Loodvrij vissen / Green Deal Sportvisserij

Onze vereniging ondersteunt van harte de zogenaamde ‘Green Deal Sportvisserij’. Deze overeenkomst tussen diverse ministeries, de Unie van Waterschappen, Natuurmonumenten, Dibevo en Sportvisserij Nederland heeft als doel de komende jaren het gebruik van lood binnen de sportvisserij volledig af te bouwen.
Lood wordt door sportvissers veelal gebruikt als werpgewicht en komt - door verlies - soms in het water terecht. Lood is een ongewenste stof, giftig voor mens en dier. Op veel plekken in de samenleving is daarom het gebruik van lood al teruggedrongen en/of verboden. Denk aan benzine, verf, waterleidingen en in de jacht.

Een beter milieu begint bij jezelf
De Nederlandse hengelsport zet zich al jaren in voor een schoon watermilieu en daar hoort het giftige lood niet in thuis. Sportvisserij Nederland, de federaties maar ook onze vereniging leveren een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van deze Green Deal. Een beter milieu begint immers bij jezelf.

Loodalternatieven
Het bevorderen van het gebruik van alternatieven zoals steen, beton en ijzer vormt de basis van de Green Deal Sportvisserij Loodvrij. Dit vraagt om een intensieve campagne naar de sportvissers om bewustwording en vraag te creëren en tegelijkertijd acties naar de hengelsporthandel om veel meer alternatieven aan te bieden en de verkoop van lood te stoppen.
Doel van de Green Deal is om het loodgebruik in de sportvisserij - inclusief het gevaarlijke zelf gieten van lood - binnen drie jaar fors te verminderen en vóór 2027 helemaal te stoppen. Bij onvoldoende voortgang zal regelgeving worden ingezet.

Wat kan je nu al zelf doen?
Sta kritisch stil bij het gebruik van lood in je eigen visserij en welke mogelijke alternatieven er zijn. Zo zijn er voor de karpervisserij al diverse prima loodvervangers te koop en zijn loodkopjes voor de roofvisserij prima te vervangen door tungsten gewichtjes. Zoek je tips en inspiratie voor loodvrije alternatieven bij jouw visserij? Bekijk het overzicht van loodalternatieven.
Kijk hier voor meer informatie over Sportvisserij Loodvrij.

Leefnet

Sportvissers gebruiken soms een leefnet om gevangen vissen tijdelijk in op te slaan. 
Met uitzondering van de wedstrijden is de AWHB geen voorstander van het gebruik van leefnetten. De leefnetcode (zie hieronder) dient als richtlijn voor sportvissers die tóch een leefnet willen gebruiken.

De Leefnetcode schrijft het volgende voor:

A. Een goed leefnet heeft de volgende eigenschappen:

•diameter van 40 cm of meer
•lengte van 2,5 meter of meer
•maaswijdte van maximaal 6 mm
•knooploos gemaakt
•van zacht materiaal
•voorzien van voldoende hoepels om het goed uit te leggen

B. De sportvisser dient er tijdens het vissen voor te zorgen dat:

•een zo groot mogelijk deel van het net onder water ligt, zodat de vis het complete volume kan benutten;
•het leefnet bij voorkeur horizontaal gestrekt in het water ligt;
•golven geen vat op het leefnet hebben;
•de vis zo kort mogelijk in het leefnet verblijft;
•er niet te veel vis in het leefnet zit;
•het leefnet na het vissen voorzichtig wordt leeggemaakt.