Visstandbeheercommissie

Een Visstandbeheercommissie (VBC) is een platform voor samenwerking en overleg voor belanghebbenden bij de visserij en de visstand in een bepaald gebied.
In de praktijk bestaat een VBC meestal uit vertegenwoordigers van sportvisserij, beroepsvisserij, waterschap of Rijkswaterstaat, en organisaties voor beheer van (natuur)terrein.

De AWHB participeert in de volgende VBC's:
Rijkswater
- VBC Amsterdam-Rijnkanaal

Waterschapsgebied
- VBC Amstel, Gooi en Vecht

Alle informatie over VBC's in Nederland staat op http://www.visstandbeheercommissie.nl