Bestuur

De AWHB wordt geleid door een actieve groep vrijwilligers die de bestuurlijke zaken uitvoeren of de commissies aansturen.

Dagelijks bestuur
Voorzitter                  Dhr. A.H. Dalmulder
Secretaris                 Dhr. H. Schluter                    info@awhb.nl
Penningmeester       Mevr. J. van Gemert

Commissies

Ledenadministratie   Dhr. B. Kors                          ledenadm@awhb.nl
Havenmeester          Dhr. H. Leurs
Visstandbeheer        Vacant / Dhr. H. Schluter
Jeugd                       Dhr. C. Trok                          jeugd@awhb.nl
Wedstrijden              Dhr. H. Duijnmaijer
PR/Website              Mevr. M.Gentenaar