Sociale Veiligheid

Vissen geeft plezier, is gezond voor jong en oud en levert een grote bijdrage aan de ontwikkeling van
kinderen. Samen met u willen we ervoor zorgen dat iedereen kan vissen in een veilige omgeving.
Activiteiten die door de AWHB worden georganiseerd moeten sociaal veilig zijn. Iedereen respecteert
elkaar en elkaars grenzen. Grensoverschrijdend gedrag als pesten, discriminatie en seksueel misbruik
moet daarom tegengegaan worden.
Om dit te borgen wil ook de gemeente Amsterdam dat sportaanbieders minimaal voldoen aan
basiseisen op het gebied van sociale veiligheid. Om op die manier samen te zorgen dat iedereen veilig
kan sporten. Vanaf 1 januari 2022 is het voor een blijvende samenwerking met de gemeente
verplicht om de basiseisen hiervoor op orde te hebben.
In dit document leest u hoe de Algemene Weesper Hengelaars Bond hier vorm aan geeft.

Protocol Sociale Veiligheid