Tarieven

In onze haven kunt u een ligplaats aanvragen mits u al minimaal 1 jaar lid bent van de AWHB.
Uw boot dient te voldoen aan de volgende criteria:
Een boot die niet langer is dan 4,60 meter, exclusief de motor. De breedte wordt in overleg vastgesteld.
Een boot met een vaste overkapping zowel geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan.

De kosten voor het afmeren van een vissersbootje in onze haven zijn:
Inschrijfgeld:                 € 45,00
Liggeld:                       € 125,00

U kunt uw verzoek schriftelijk indienen bij de secretaris van onze vereniging.

Betalingen dienen uiterlijk 31 december van het lopende jaar voldaan te zijn.

Toegang haven
Onze haven is afgesloten met een hek. Elke ligplaatseigenaar krijgt één toegangstag.
Er kan een tweede tag besteld worden á €10,00 bij de secretaris.
We hanteren een maximum van totaal 2 toegangstags per ligplaats.