Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door de Algemene Weesper Hengelaars Bond met constante zorg en aandacht samengesteld. De door de AWHB verstrekte informatie is mede ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. De AWHB kan niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De AWHB aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van de informatie die op deze site te vinden is.

De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van de AWHB. Van de informatie die op deze site wordt aangeboden mag alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van de AWHB gebruik worden gemaakt.
De (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van de AWHB, welke geen eigendom zijn van de AWHB, deze zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van de AWHB.

De AWHB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door de AWHB worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen.