Havenreglement

Alle afspraken en regels omtrent het afmeren van een vissersbootje in onze haven en het gebruik van ons clubhuis, kunt u teruglezen in ons havenreglement.
Elk lid van de AWHB met een ligplaats wordt ook geacht hier kennis van te nemen.

Havenreglement (geldig vanaf 1-1-2018)