Terugmelden

Waarom terugmelden?

Uit ervaring weten we dat karpervissers om heel verschillende redenen hun vissen terug melden:
  • Nieuwsgierigheid naar de geschiedenis en achtergrond van gevangen karpers
  • Waardering voor het werk van SKPs  
  • Besef dat melden een bijdrage levert aan mooie karperbestanden 
Terugmeldingen van de gevangen karpers vormen de bron van de kennis over vis-trek en groei. Gegevens over de groei van de karper geven weer informatie over de omvang van de visstand en dat is van belang om te kunnen vaststellen of het gewenst is om nog meer uit te zetten of juist niet. Daarbij maken we handig gebruik van de unieke beschubbing van elke spiegelkarper - een soort vingerafdruk- die op foto is vastgelegd.

Uit resultaten van zusterprojecten weten we inmiddels al dat karpers mobiel zijn en flink kunnen groeien, tot wel 5 kilo per jaar. Karpers werden tot meer dan 200 kilometer van het uitzetpunt gemeld. Gelukkig blijven ook vrij veel karpers min of meer in de buurt hangen, al moet dat ruim (een tiental kilometers) worden opgevat.

Uw vangst terugmelden

Stuur een e-mail met foto van de linkerflank van de vis naar spiegelkarpermelden@outlook.com

Vermeld in uw mail bij voorkeur ook de volgende informatie.
- Datum vangst
- Locatie vangst (naam water en globale locatie, bv Vecht omgeving Weesp)
- Lengte vangst
- Gewicht vangst

Fotografeer de linkerflank van de spiegelkarper van een niet te grote afstand. Bij schaars beschubde en kale spiegels wordt verzocht ook enkele ‘detailfoto’s’ van de staartwortel en rugkam mee te sturen. 
 

In dit geval was dankzij de detailfoto van de staart toch een match te maken