Meldpunt calamiteiten

Meldpunt visstroperij

Visstroperij kan de visstand behoorlijk schaden. We proberen door middel van goed visstandbeheer een aantrekkelijke visstand voor de sportvisser te realiseren. Wanneer er door stroperij veel vis verdwijnt is dat natuurlijk zonde van alle inspanningen.
Visstroperij moet daarom gestopt worden! Er is sprake van stroperij als er zonder toestemming met illegale vistuigen (vaak een staand want, fuiken of met lijnen enzovoort) vis wordt gevangen. Maar ook sportvissers die zich niet aan de gestelde minimumummaat of meeneemlimiet houden kunnen de visstand schaden en vallen onder stroperij.

Wat te doen in geval van visstroperij?

In geval van visstroperij kun je tijdens kantooruren met het federatiekantoor bellen:
tel 0251-318882.
Wij vragen je naar de aard van de stroperij en geven jouw melding vervolgens door aan onze BOA's en/of het Meldpunt Visstroperij.

Wanneer je melding urgent is kun je buiten kantooruren bellen met het landelijke meldpunt visstroperij van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit: (0900) 0388.
Wij zorgen ervoor dat je melding discreet behandeld wordt en dat er actie wordt ondernomen.

Meldpunt Vissterfte / vissen in nood

Sportvisserij MidWest Nederland heeft een calamiteitenteam. Dit team komt (samen met waterschappen) in actie als er naar lucht happende of dode vissen worden geconstateerd. Zie je vissen in nood? Dan kun je tijdens kantooruren met Sportvisserij MidWest Nederland bellen (0251-31882). Buiten kantorenuren, alleen bij nood: 06-10709183

Je wordt vervolgens gevraagd naar de exacte locatie, een schatting van het aantal dode of flauwe vissen die je hebt gezien en (indien bekend) om welke soorten het gaat.
Je kunt vissterfte ook melden op MeldpuntWater.nl Dit is een website van alle waterbeheerders in Nederland.
Buiten kantooruren en in de weekenden kunt je direct bellen met het alarmnummer van het betreffende waterschap. Wanneer er tijdig gereageerd wordt kunnen er maatregelen worden getroffen die de schade beperken.

Melden:

Noord-Holland boven het Noordzeekanaal:
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 0800-1430

Noord-Holland onder het Noordzeekanaal:
Hoogheemraadschap van Rijnland 071-3063535 (buiten kantoortijden 071-3063063)
mailto:servicepunt@rijnland.net

Regio Amsterdam, Amstel, Gooi & Vecht:
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) 0900 93 94

Noordelijk deel van Zuid-Holland:
Hoogheemraadschap van Rijnland 071-306 35 35 (buiten kantoortijden 071-3063063)

Midden Nederland:
Waterschap Vallei & Veluwe 055 - 527 22 72 (gratis - 24 uur per dag bereikbaar)

Flevopolders:
Waterschap Zuiderzeeland (0320) 274 911