Informatie

Informatie over het Weesper spiegelkarperproject (SKP)

De karper wordt in Nederland beschouwd als een inheemse/ingeburgerde vis. Mede door verbetering van waterkwaliteit en door peilbeheersing is het voortbestaan van deze vis op de meeste wateren echter afhankelijk van uitzettingen. De eerste gemonitorde spiegelkarper uitzettingen door de AWHB werden gedaan in 2001. Sindsdien zijn met regelmaat onderhoudsuitzettingen gedaan op zowel open water als op afgesloten systemen. ‘

Spiegelkarperuitzetting in Weesp, december 2019

Spiegelkarper monitoring
Voor het monitoren van de resultaten van spiegelkarperuitzettingen wordt van de linkerzijde van elke vis voor het vrijlaten een foto gemaakt.

Foto van de linkerkant van een spiegelkarper vlak voor het uitzetten.

Door middel van vergelijken van het schubbenpatroon van gevangen vissen met de fotos van de uitgezette vissen kunnen vissen herkend worden. Op die manier kan inzicht worden verkregen in overleving, migratie en groei van de uitgezette vissen. Met de verzamelde data kon en kan een meer onderbouwd en dus (ecologisch) verantwoord uitzetbeleid gevoerd worden.


Een vis gevangen op het IJmeer en gematcht aan een uitzetting op de Vecht in 2012

Spiegelkarperrapport
In 2019 zijn alle terugmeldingen dan toe op een rij gezet en in een overzichtelijk rapport gepresenteerd. Het rapport beperkt zicht tot de boezem en gaat in detail in op de handel en wandel meer dan 100 teruggemelde en gematchte vissen. Er zitten heel verrassende terugmeldingen tussen. Het rapport kan via onderstaande link gedownload worden.

Rapport Spiegelkarperproject - juli 2019

Heb je ook een spiegelkarper gevangen? Stuur je foto van de linkerflank samen met vangstinformatie zoals datum, afmetingen en een globale indicatie van de vangstplaats naar spiegelkarpermelden@outlook.com en je krijgt z.s.m. bericht terug. Informatie over de vangstlocatie wordt niet verder gedeeld.