Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering 2021

I.v.m. de coronamaatregelen is het niet mogelijk om in 2021 een Algemene Ledenvergadering te houden waarin we fysiek bij elkaar komen.
Het bestuur heeft daarom besloten alle leden het Jaarverslag 2020 per e-mail toe te sturen en het stemmen digitaal te laten plaatsvinden via een digitaal stemformulier.
Dit heeft inmiddels plaatsgevonden in de periode 1 t/m 12 maart 2021.
De uitkomsten van de digitale ALV zijn in een verslag gezet en dit is op 21 maart 2021 naar alle leden verstuurd per e-mail.